Warunki dostawy i zwrotu

1. Okres odstąpienia od umowy

Klient ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od otrzymania produktu, bez podania przyczyny.

Czternastodniowy okres na odstąpienie od umowy rozpoczyna się

  1. w dniu, w którym klient lub podmiot trzeci, który nie jest przewoźnikiem i który został wyznaczony przez klienta, wejdzie w posiadanie produktów;
  2. w przypadku, gdy klient zamówił kilka produktów w ramach jednego zamówienia, które są dostarczane oddzielnie, dzień, w którym klient lub podmiot trzeci, który został wyznaczony przez klienta i który nie jest przewoźnikiem, wejdzie w posiadanie ostatniego z dostarczonych produktów;
  3. w przypadku, gdy produkty są dostarczane w kilku transzach, w dniu, w którym klient lub podmiot trzeci, wyznaczony przez klienta i niebędący przewoźnikiem, wejdzie w posiadanie ostatniego produktu.

2. Prawo odstąpienia od umowy

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Klient powinien przesłać Croma wyraźne oświadczenie o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w następujący sposób:

  • pocztą, do Croma Pharma Sp. z o.o., ul. Puławska 381, 02-801 Warszawa, POLSKA (e-mail: service-pl@cromaskincareshop.com); lub
  • pocztą elektroniczną, na adres service-pl@cromaskincareshop.com; lub
  • za pośrednictwem innych środków

Klient może w tym celu skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Zwykły zwrot produktów bez komentarza nie stanowi wyraźnego oświadczenia lub odstąpienia od umowy.

Aby odstąpienie od umowy zostało uznane za terminowe, wystarczy wysłać je przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Obowiązek zachowania dowodu, że klient skorzystał z prawa do odstąpienia od umowy w terminie, spoczywa na kliencie.

Aby zachować termin odstąpienia od umowy klient musi wysłać powiadomienie o skorzysatniu z powyższego prawa przed upływem terminu odstąpienia od umowy.

3. Prawo do odstąpienia od umowy jest wyłączone w przypadku:

Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu

4. Zwrot

Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwróci Konsumentowi równowartość kosztu zakupionego towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem.

Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta.

Klient jest zobowiązany zwrócić produkty w ich oryginalnym, nieotwartym opakowaniu (w tym wszelkie etykiety i załączniki) nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.

5. Dział obsługi klienta

Klient może skontaktować się z naszym działem obsługi klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: service-pl@cromaskincareshop.com, aby poznać dokładną procedurę zwrotu produktów.

Jeśli Klient zwróci produkty bez dalszych wyjaśnień, przyjmujemy, iż chce on skorzystać z prawa odstąpienia od umowy.

Koszyk na zakupy

Nie dodano żadnych pozycji